STRUKTUR ORGANISASI KB/TKMS

STRUKTUR ORGANISASI
KB/ TK MASJID SYUHADA' YOGYAKARTA

PEMBINA    :

1.  YAYASAN MASJID SYUHADA' (YASMA)

2.  Kepala UPT Yogyakarta Utara

3.  Pengawas TK

KEPALA TK                      :    Rinawati Nurchannah, S.TP, S.Pd.AUD. 

Wakil Kepala Sekolah       :

- Bidang Kurikulum : Farida, S. Hut, S. Pd. AUD

- Bidang Kesiswaan dan Kerohanian: Athfiroh 'Amri Nasta'in, SH, S. Pd. AUD

- Bidang Sarana Prasarana dan Keuangan: Umi Kulsum, S.Ag, S.Pd.AUD

GURU    :

-    Ramilah, S. Pd. AUD   

-    Suciati, S.Pd

-    Eny Setiowati, S.Pd.I.

-    Siti Syamsiyah, S. Pd.

-    Ulfah Istingadah, S.Pd.AUD

-    Komsiti, A.Ma, Pd.

-    Umi Hanik, S. Pd. AUD

-    Neni Istiningsih, S.Pd.AUD.

-    Dra. Manisah, S.Pd.AUD

-    Ermi Sumardiyatun, S. Pd

-    Kurniasari, S.Pd.

-    Kiki Ria Mayasari, S. Pd.

-    Dessy Purwaningtyas, S.Sos.

-    Ludzfia Addintami, S.Th.I.

-    Kautsarani Sholihah Ariadini, S.H

-    Ika Setia Endayanti, S.Pd.

-    Asri Yudi Arti, S.Pd

-   Evi Ariani, S. T

-   Siti Khadijah

-   Wiwin Triastuti

-   Ulin Ni'mah

-  Ni'mawati Anggraeni, S. Pd


USTADZ/ USTADZAH:

- Koordinator : Dra. Hj. Muththaharah

- Ustadz/ ustadzah dari PAMS (Pendidikan Anak Masjid Syuhada)GURU EKSTRA :

- ekstra berenang : Bu Rani, Bu Atik, dan Bu Era

- ekstra menari : Linangkung Nur H

- ekstra Angklung : Farid

- ekstra gamelan : Suyanta

- ekstra melukis : Pak Anton

- ekstra Menyanyi  :  Dian


KARYAWAN/ TU    :

-    Wafiq Sholeh

-    Purwanto

-    Fathannudin

-    Heni Aprilia Sari

-    Tunjung Kristianto, SE